Algemene Voorwaarden Salsa Juan Carlos

 

 • Door inschrijving ter plaatse of via onze site voor één of meerdere van onze cursussen
  verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursussen te
  voldoen.
 • Het opschrijven of aankruisen van een tweede en/of derde keuze op het
  inschrijfformulier (omdat indeling in de eerste keuze wellicht niet mogelijk is) en als
  gevolg daarvan indeling in de groep van de tweede en/of derde keuze verplicht u ook
  tot betaling.
 • Het niet kunnen deelnemen aan een lesdag of vervolglessen zodra de cursus is gestart
  door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de
  verplichting het volledige lesgeld te betalen.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking
  op de cursus en periode waarvoor is ingeschreven.
 • Indien een gehele cursus door Salsa Juan Carlos wordt geannuleerd, wordt het volledig
  betaalde bedrag geretourneerd.
 • U kunt uw inschrijving uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus annuleren. U
  ontvangt dan het betaalde lesgeld minus € 20,- annulerings/administratiekosten retour.
  Indien u een cursus annuleert nadat de cursus is begonnen vindt geen restitutie van het
  lesgeld of gedeelte van het lesgeld plaats.
 • De annulering kan als volgt geschieden:
  Per e-mail: De e-mail dient te worden verzonden naar Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende e-mail door
  ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
  Schriftelijk: U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende
  schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 • Indien u om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen, worden de lessen
  doorgeschoven naar het volgende seizoen. Deze melding kan niet geschieden met
  terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf de datum waarop de melding
  plaatsvindt. Er dient altijd een doktersverklaring te worden overlegd. De reeds
  gevolgde lesuren worden op de cursus van het volgende seizoen in mindering
  gebracht.
 • Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u contact opnemen met de
  administratie (tel. 06-55723082). U bent verplicht zich telefonisch af te melden wanneer u de les niet kunt volgen. Dit
  dient u te doen op werkdagen voor 17.00 uur. Alleen telefonische afmeldingen
  (tel. 06-55723082) kunnen we administratief verwerken.
 • Afmeldingen bij de docenten worden NIET geldig verklaard.
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Dit dient u uitsluitend telefonisch door te
  geven op werkdagen voor 17.00 uur voor de dag dat u wilt inhalen (tel. 06-
  55723082). Dit in verband met het (eventueel moeten) regelen van mannelijke
  danspartner(s). Het is NIET mogelijk om in te halen gedurende de laatste week van
  dezelfde cursus of dit door te schuiven naar de volgende cursus.
 • Salsa Juan Carlos streeft naar een gelijke bezetting man/vrouw. Door cursisten van
  hetzelfde of een hoger niveau in de gelegenheid te stellen in te vallen, zijn vrijwel alle
  groepen, qua verhouding man/vrouw gelijk. Wij kunnen echter geen volledig gelijke
  bezetting garanderen en loopt een cursist(e), die zich zonder partner inschrijft, het
  risico dat niet de volledige les met een partner gedanst kan worden.
 • Tijdens de lessen hoeft u geen bijzondere kleding/schoenen aan.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen
  tijdens, voor of na de door ons verzorgende lessen en/of feesten.
 • Salsa dansen doe je samen. Wij vinden het heel belangrijk dat een ieder schoon, fris en
  verzorgd op de lessen verschijnt.
 • U bent verplicht uw ledenpas + seizoenskaart te tonen op de woensdagavonden of op
  de door ons georganiseerde feesten. Alleen dan krijgt u gratis entree of korting.
 • U dient uw jas en/of tas bij de garderobe af te geven op de woensdagavonden of op de
  door ons georganiseerde feesten.
 • Wij houden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen een ieder te weigeren
  van deelname aan de cursus.
Vind ons op Facebook
Volg ons