Inschrijfformulier dansseizoen Jan-April 2016

Helaas geeft het inschrijfformulier soms problemen met het versturen. Mocht dit zich voordoen, geef je dan op via de mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. of telefoon: 0655723082.Belangrijkste punten uit de Algemene Voorwaarden Dansschool Salsa Juan Carlos    

  • Door inschrijving voor één of meerdere van onze cursussen verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursussen te voldoen.   
  • Het opschrijven of aankruisen van een tweede keuze op het inschrijfformulier (omdat indeling in de eerste keuze wellicht niet mogelijk is) en als gevolg daarvan indeling in de groep van de tweede keuze verplicht u ook tot betaling.   
  • Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen.   
  • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.   
  • Indien een cursus door Salsa Juan Carlos wordt geannuleerd wordt volledig betaalde bedrag geretourneerd.   
  • U kunt uw inschrijving uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus annuleren. U ontvangt dan het betaalde lesgeld minus € 20,- annulerings/administratiekosten retour.   
  • Indien u om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen, worden de lessen vooruitgeschoven naar het volgende seizoen. Deze melding kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf datum melding. Er dient altijd een doktersverklaring te worden overlegd. De gevolgde lesuren van de voorgaande periode wordt in mindering gebracht.  
  • Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u contact opnemen met de administratie (tel. 06-55723082).
De algemene voorwaarden kunt u hier nalezen
Vind ons op Facebook
Volg ons